Bostadsanmälan

Fyll i uppgifterna nedan, tänk på att noggrant fylla i alla uppgifter, det förenklar för oss att hantera dina önskemål.

Bostadsanmälan

Här anger man en specifik adress eller lägenhet, tex från lediga lägenheter
De personuppgifter som du lämnar i ansökan/intresseanmälan kommer att behandlas i den utsträckning som det behövs för att kunna bedömma om du kan godtas som hyresgäst. Därför behövs uppgifter från personer som kan uttala sig om dig. Genom att lämna uppgifter om referenspersoner medger du att uppgifter får inhämtas från dessa personer. Uppgifter kan också komma att inhämtas från kreditupplysningsinstitut och myndigheter.